GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 25/35/7 gufero GP fpm KS € 1.73
€ 1.440 bez DPH
G 25/35/8 gufero FPM KS € 1.32
€ 1.100 bez DPH
G 25/62/8 gufero FPM KS € 1.84
€ 1.530 bez DPH
G 45/72/12 gufero GP FPM KS € 3.16
€ 2.632 bez DPH
G 65/90/10 fpm gufero GP k KS € 4.17
€ 3.474 bez DPH
G 190/220/15 gufero FPM KS € 16.43
€ 13.693 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH
G 170/200/15 gufero GP fpm KS € 14.69
€ 12.240 bez DPH
G 50/72/8 FPM gufero KS € 4.55
€ 3.795 bez DPH
G 25/52/7 gufero GP VITON KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 35/72/10 gufero GP fpm KS € 13.30
€ 11.085 bez DPH
G 50/80/8 gufero G fpm KS € 3.48
€ 2.903 bez DPH
G 75/95/10 gufero GP fpm KS € 6.26
€ 5.220 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH